Privacybeleid

Bij zoekoppas.be ontvangen we veel persoonlijke gegevens van de geregistreerde ouders en oppassers. Uiteraard behandelen we deze met de grootste zorgvuldigheid. Hieronder lees je wat ons privacybeleid precies inhoudt ten aanzien hiervan.

Algemeen
zoekoppas.be verwerkt in het kader van de bedrijfsuitoefening persoons- en verkeersdata van geregistreerde personen. Persoonsgegevens zijn gegevens die herleidbaar zijn tot een natuurlijke persoon. Verkeersdata zijn gegevens die nodig zijn en gegenereerd worden bij de communicatie via internet.

Privacybeleid
Als geregistreerde gebruiker van zoekoppas.be geef je toestemming om je persoons- en/of verkeersdata op te laten nemen in een geautomatiseerd bestand. De persoons- en/of verkeersdata worden met inachtneming van de Nederlandse geldende privacy wetgeving verwerkt, opgeslagen en beheerd.

zoekoppas.be handelt conform het Vrijstellingsbesluit van de Wet op de Bescherming van de Persoonsgegevens.

De verwerking van persoonsgegevens door zoekoppas.be vindt plaats in het kader van de volgende doelstellingen:

  • management van de technische infrastructuur;
  • beantwoorden van vragen en eventuele klachten en het verstrekken van inlichtingen;
  • het kunnen opstellen van incasso's;
  • het kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen;
  • het alleen dan wel in samenwerking met derden promoten en/of verkopen van producten en diensten.

Anders dan op grond van wettelijke verplichtingen of tenzij uitdrukkelijk door de gebruiker aangegeven, verstrekt zoekoppas.be geen persoons- en/of verkeersgegevens aan derden.

Een geregistreerde gebruiker kan te allen tijde inzage krijgen in zijn of haar persoonsgegevens en deze corrigeren en/of laten verwijderen.